Fakturačné údaje:

FARADY s.r.o.
Lieskovec 616
962 21 Lieskovec

IČO: 45335842
DIČ: 2022942108
IČ DPH: SK2022942108

Bankové spojenie:
SK3602000000003299914758

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 17437/S

Kontaktný formulár

FARADY s.r.o.

Lieskovec 616
962 21 Lieskovec

farady@farady.sk

+421948159166